توزیع صنعتی

تابلو های توزیع صنعتی جهت توزیع بار در مجموعه های بزرگ که عموما قطعات سنگین و توان بالا در ان وجود دارد مورد نیاز میباشد.

در زیر نمونه ای از این نوع تابلو را مشاهده فرمایید.

توزیع صنعتی 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )